Ledelsessparring

Få mere tid til din forretning med ledelsessparring

Som leder er det vigtigt at skabe den rette balance mellem virksomhedens drift og medarbejdernes trivsel. Samtidig skal du tage strategiske beslutninger, som sikrer virksomhedens vækst og gør, at virksomheden kan drives fornuftigt videre. Har du som leder styr på alle tre elementer, og husker du samtidig din egen ledelsesudvikling og trivsel?

For at være en god leder skal du ikke kun have fokus strategi, drift og medarbejdernes udvikling og trivsel, men også prioritere din egen ledelsesudvikling og trivsel. Ejerlederpositionen kan være ensom med mange beslutninger, som du står alene med. Her kan objektiv sparring udefra være afgørende for, at du finder den rette balance som leder og udvikler dine egne evner til at være en god leder.

Udnyt dit fulde potentiale som leder

Som din fortrolige sparringspartner kan jeg hjælpe dig med at finde frem til, hvordan du udnytter dit fulde potentiale som leder. Med stor erfaring inden for ledelse og bred viden om håndtering af drift, medarbejdere og strategiske beslutningsprocesser støtter og udvikler jeg både dig og din forretning i den retning, du har brug for. Sammen skaber vi klarhed over dine styrker og svagheder og finder frem til, hvordan du kan bruge dem til at opnå de mål, du ønsker.

Måske har du brug for sparring til alle former for ledelse. Måske har du identificeret et bestemt område inden for ledelse, hvor du ønsker at udvikle dine evner. Jeg rådgiver især inden for tre forskellige former for ledelse, der hver især kan bidrage til at styrke virksomhedens drift, udvikle medarbejderne og bringe den gode kommunikation ind i virksomheden.

Driftsledelse

Vil du sikre en sund drift af din virksomhed?

Personaleledelse

Vil du lære at styre dine medarbejdere sikkert mod resultater og udvikling?

Kommunikation

Vil du lære at kommunikere klart og tydeligt?

Strategisk ledelse

Vil du realisere virksomhedens strategiske mål?

Hvem passer denne løsning til?

Denne løsning passer til ejerledere og ledere. Det kan både være erfarne ledere og nye ledere, som ønsker at prioritere ledelse op i hverdagen. Ledelse kræver, at man arbejder med sig selv som leder, så man bliver opmærksom på, hvilken leder man er. Hvor har man sine styrker og svagheder, og hvordan skaber man motivation og trivsel hos medarbejderne.

Processen

Processen er en samtale, hvor vi finder ud af, om vi er det rette match. Vi taler om strategi, drift, medarbejder, ledelse, hvad der fylder i hverdagen, og hvad man ønsker at opnå med samarbejdet.

Ved det rette match, planlægges et forløb med coachingsamtaler, som er en gang i måneden. Emnerne til samtalerne målrettes specielt til den enkelte ejerleder. Efter hvert møde laves et referat med konkrete fokusområder, som ejerleder kan arbejde med inden næste møde. 

Et forløb hos mig vil typisk strække sig over 3 til 6 måneder. Coachingsamtalerne tager ofte to timer pr. gang.

Der er mulighed for løbende sparring. Det kan være, hvis der opstår en akut situation, eller man har behov for at få bekræftet, at man er på rette vej. Der er flere, der benytter sig af at skrive eller ringe mellem de månedlige møder.

Ønsker du ledelsessparring?

Ønsker du ledelsessparring eller vil du høre mere om, hvordan samarbejdet ville være?

Vores samarbejde starter med en uforpligtende snak, hvor vi sammen finder ud af, hvad du har brug for.